OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

K  O  L  I  B  A

História MHD

S rozrastajúcou sa zástavbou v kopcovitej časti Bratislavy na Kolibe bola zavedená 28. októbra 1934 autobusová linka H: Hodžovo námestie - Mýtna - Karpatská - Podkolibská - Koliba. Táto bola neskôr predĺžená cez Palisády až po Červený kríž.

15. novembra 1943 bola nahradená trolejbusovou linkou H. Po linkách M a P to bola tretia trolejbusová linka v Bratislave.

1.1.1944 sa zaviedlo číselné označovanie liniek. Linka H ako tretia trolejbusová linka sa stala linkou 13.

V roku 1981 boli trolejbusové linky prečíslované tak, že sa pred ich pôvodné číslo pridala číslica 2. Takže z linky 13 vznikla linka 213.

 

Podľa tejto schémy liniek MHD trolejbusová linka 13 jazdila v roku 1957  z Koliby po Červený kríž.  

23. decembra 1999 došlo k úplnej reorganizácii trolejbusovej dopravy. Niektoré linky boli prečíslované, nové vznikli zlúčením predchádzajúcich. Linka 203 vznikla zlúčením linky 213, ktorá vtedy premávala z Koliby po Hodžovo námestie, a linky 216, ktorú linka 203 nahradila v úseku Hodžovo námestie - Búdková.

Konečná liniek 13, 213 a neskôr 203 sa striedavo menila. Trolejbusy jazdili po zastávku Červený kríž (1944-1960), Búdková (1960-1967, 1974-                     1976, 1980-1993, od 1999), Šulekova (1967-1971, 1999), Hroboňova (1971-1974), Námestie Slobody (1976-1980) a Hodžovo námestie (1993-1999). 

Druhá konečná liniek 13, 213 a 203 sa z Koliby na Kramáre žiaľ ešte nikdy nepredĺžila, pretože potrebné plánované spojenie Koliby s Kramármi po Vlárskej ulici sa ešte nevybudovalo.

Od 1. marca 2010 bola predĺžená trasa minibusovej linky 44 z Kramárov po úzkej Bárdošovej ulici až na Kolibu k obratisku trolejbusov linky 203.

 

 

Zdroj:

http://www.imhd.zoznam.sk/ba